cocuklar-drama

Çocuklar İçin Yaratıcı Drama Dersleri

Yaratıcı drama çalışmaları çocuklarımızın gelişmelerinde, birey olmalarında, kendini tanımaları ve ifade etmelerinde, sosyalleşmelerinde ve hayal gücünü geliştirmelerinde oldukça önemlidir. Hayal kurmayan bir kişi yaratıcı olamaz ve dolayısıyla başarıya ulaşamaz. Yerinde sayar… Çocuklar için drama sınıfımızda eğitmenin liderliğinde çocuklarımız bir kelime, kavram, fotoğraf, mekan ya da bir olaydan yola çıkarak kendi kurdukları hikayelerini canlandıracak,farklı hayat ve zamanlara doğru bir maceraya çıkıp öğrenecek ve eğlenecekler.
Her drama dersi;

• Isınma
• Hazırlık
• Eylem
• Geri Bildirim
• Oyun

bölümleriyle yapılacaktır.

Yetişkinler İçin Drama Dersleri

Ses-Nefes Teknikleri
Beden çalışmaları
Drama Çalışmaları

Yetişkinler için drama sınıfımızda yukarıdaki çalışmalar uygulanacaktır. Yetişkinler için drama sınıfı hayal gücünü geliştirme, kendini tanıma, sosyalleşme, konuşma becerilerini geliştirme ve yaratıcılığı geliştirmeyi amaçlamaktadır.

yetiskinler-drama

Dramalar bir lider eşliğinde sürdürülür. Liderlik başta eğitmen tarafından yapılır. Daha sonra katılımcılar da eğitmen eşliğinde liderlik yapabilirler. Bir drama dersinde birden fazla drama yapılabilir.

Drama Nedir?

Drama kelimesinin Yunanca’daki hareket,yapma etme anlamına gelen Dran sözcüğünden geldiği kabul edilir. Eski Yunancadaki başka bir anlamı da oynamaktır. Antik tiyatroda da belli bir kimsenin, katılanlara anlamı olan bir şey yapması olarak kullanılmıştır. Daha da açacak olursak; sahnede oynanmak üzere, konuşmalarla ve hareketlerle gelişen, karşıt oluşların çatışmasıyla sonuçlanan oyun anlamına gelir. Yani tiyatronun özü, kökeni ve başlangıcı olarak kabul edilir.
Günümüzde ise Drama veya Yaratıcı Drama, oratada bir metin olmadan, bir kelime,kavram,mekan,fotoğraf veya olaydan yola çıkarak katılanların hayal gücüyle adım adım oluşturulan bir hikayeyi canlandırmak ve bir sona ulaştırmak olarak tanımlanabilen bir çalışmanın adı olarak kullanılmaktadır.

Yaratıcı Drama Derslerinin Faydaları Nelerdir?

Drama çalışmaları kişilerin hayal gücünü, muhakeme becerisini,hızlı düşünme yeteneğini geliştirdiği gibi sosyalliğini de artırmayı amaçlar. Drama çalışması sayesinde kişiler kendilerini ve birbirlerini tanıma fırsatı bulur. Bir drama çalışması ısınma,hazırlık, eylem, ve geri bildirim aşamalarından oluşur. Günümüzde drama çalışmaları bir çok eğitim alanında kullanılmaktadır. Örneğin bir matematik konusunu basit bir drama çalışmasıyla anlatmak mümkündür. Drama özellikle çocukların gelişiminde önemli olduğu gibi yetişkin eğitiminde ve şirket eğitimlerinde de dramadan faydalanılmaktadır.

Konservatuvar Tiyatro Sınavlarına Hazırlık

Konservatuvar tiyatro sınavlarına hazırlık derslerimiz birebir ya da 4 kişilik guruplar halinde yapılmaktadır. Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.